ระบบล้อหมุน
สำหรับบรรจุภัณฑ์

สายพานยางดำ

 
สำหรับงานหนักไม่ต่ำกว่า 1 ตัน โดยใช้โซ่เป็นตัวขับเคลื่อน

สายพานอื่นๆ

 

New Project Conveyor